OpenSea بزرگترین بازار nft به دلیل حملات هکر ها قصد مهاجرت دارد

بزرگترین بازار nft بازار رمز ارز ها، OpenSea  ارتقاء قرارداد هوشمند خود را اعلام کرد که کاربران را ملزم می کند NFT های فهرست شده خود را از بلاکچین اتریوم (ETH) به یک قرارداد هوشمند جدید منتقل کنند. در نتیجه این ارتقا، کاربرانی که ازبلاکچین اتریوم مهاجرت نمی‌کنند، nft ها و مجموعه های خود را از دست می‌دهند

البته توجه داشته باشید برای این انتقال نیازی به پرداخت کارمزد انتقال شبکه اتریوم نیست.

OpenSea بزرگترین بازار nft به دلیل حملات هکر ها قصد مهاجرت دارد

بزرگترین بازار nft بازار رمز ارز ها، OpenSea  ارتقاء قرارداد هوشمند خود را اعلام کرد که کاربران را ملزم می کند NFT های فهرست شده خود را از بلاکچین اتریوم (ETH) به یک قرارداد هوشمند جدید منتقل کنند. در نتیجه این ارتقا، کاربرانی که ازبلاکچین اتریوم مهاجرت نمی‌کنند، nft ها و مجموعه های خود را از دست می‌دهند

البته توجه داشته باشید برای این انتقال نیازی به پرداخت کارمزد انتقال شبکه اتریوم نیست.